Våra planer

Såhär blev läsåret 2016/2017 i sammanfattning

wordle verkber 2017

Ett ordmoln, skapat på Wordle.net utifrån vår verksamhetsbeskrivning med de oftast förekommande orden i störst format.

Bibliotekariernas mål och prioriteringar under läsåret 2016/2017
Vår ambition är att alltid ge elever och lärare så god service som möjligt i biblioteket.

Utöver detta prioriterar vi …
… det medpedagogiska uppdraget genom att…
… vi genomför olika skräddarsydda genomgångar i grupper och klasser kring
bibliotekets resurser (om SkolArena, NE, Artikelsök m.m.)
hur man hittar vetenskapligt material
källmedvetenhet
vetenskapligt tänkande och skrivande
akademisk hederlighet
… vi vidareutvecklar SkolArena till en pedagogisk resurs för elever och personal

… elevernas Gymnasiearbeten och Extended Essay genom att…
… handleda elever, enskilt eller i grupp, i informationssökning och akademisk hederlighet när de skriver sina Gymnasiearbeten och Extended Essay – i samråd med deras handledare

… medverka till utvecklingen av processerna kring Gymnasiearbeten och Extended Essay

… MIK – Medie- och InformationsKunnighet genom att…
… presentera resurserna i MIK – Lär om Medier för arbetslagen och erbjuda ämnesspecifika genomgångar för ämneslagen i svenska och samhällskunskap

Under hösten måste också vi prioritera Halmstads kommuns byte av bibliotekssystem (från Libra.se till Book-IT) – delvis som systemansvariga för gymnasiebiblioteken.

Hälsar Christina & Pernilla