Våra planer

Såhär blev läsåret 2021 2022 i sammanfattning (Wordart.com)

Utvardering 2021 2022 ordmoln

Bibliotekariernas mål för läsåret 2022 2023 (Wordart.com)
Vår ambition är att alltid ge elever och personal så god service som möjligt i biblioteket, att hålla mediebeståndet uppdaterat, attraktivt och tillgängligt samt att, i samverkan med elever och personal, skapa en god studiemiljö. Vi vill nå så många klasser/grupper som möjligt med genomgångar om vetenskapligt skrivande men också skapa läslust.

Handlingsplan 2022 2023 ordmoln

 

Vår handlingsplan för 2022 2023
… att erbjuda alla elever i åk 1 en biblioteksintroduktion under ht 2021

… att erbjuda alla elever i åk 1 eller i åk 2 en grundläggande genomgång av oss (i samband med uppsatsskrivande) kring bibliotekets resurser (Welib, NE, Artikelsök m.m.), hur man hittar vetenskapligt material, om källmedvetenhet, vetenskapligt tänkande och skrivande och om akademisk hederlighet.
… att erbjuda alla elever i åk 3 på de studieförberedande programmen ett antal genomgångar av oss om ovanstående inför och under arbetet med Gymnasiearbetet, men mer fördjupat än i åk 1 och 2.
… att handleda elever, enskilt eller i grupp, i informationssökning och akademisk hederlighet när de skriver sina Gymnasiearbeten  i samråd med deras handledare.

… att bygga upp ett ”mångspråksbibliotek”.
… att fortsätta att på olika sätt tipsa om material inför olika läsprojekt och arbetsområden.

Hälsar Christina & Pernilla