Vad vi gör

Utöver vad vi kan hjälpa dig med i biblioteket direkt (att hitta en bra bok att läsa eller att hitta fakta ur olika typer av källor) kan du boka tid för enskild handledning när du ska skriva en större uppsats. Det kan gälla Gymnasiearbetet, eller andra störra uppsatser.

Välkommen in!

PS. Dina lärare kan också boka en bibliotekarie för genomgångar av olika slag i klass eller grupp. Då går vi igenom olika typer av informationskällor, talar om akademisk hederlighet och källmedvetenhet.

Detta ska vi satsa på under läsåret 2015-2016:

Arbetsplan - biblioteket 2014 2015 wordle