Våra planer

Såhär blev läsåret 2019/2020 i sammanfattningOrdmoln utvärdering 2019 2020

 

Bibliotekariernas mål för läsåret 2020/2021
Vår ambition är att alltid ge elever och personal så god service som möjligt i biblioteket, att hålla mediebeståndet uppdaterat, attraktivt och tillgängligt samt att, i samverkan med elever och lärare, skapa en god studiemiljö.
Ordmoln Handlingsplan 2020 2021Vår handlingsplan för 2020/2021
… att erbjuda alla elever i åk 1 en biblioteksintroduktion under ht 2020

… att erbjuda alla elever i åk 1 eller i åk 2 en grundläggande genomgång av oss (kanske i samband med mini-GA) kring bibliotekets resurser (Welib, NE, Artikelsök m.m.), hur man hittar vetenskapligt material, om källmedvetenhet, vetenskapligt tänkande och skrivande och om akademisk hederlighet.
… att erbjuda alla elever i åk 3 på de studieförberedande programmen ett antal genomgångar av oss om ovanstående inför och under arbetet med Gymnasiearbetet, men mer fördjupat än i åk 1 och 2.
… att handleda elever, enskilt eller i grupp, i informationssökning och akademisk hederlighet när de skriver sina Gymnasiearbeten och Extended Essay – i samråd med deras handledare.

… att bygga upp ett ”mångspråksbibliotek”.
… att fortsätta att på olika sätt tipsa om material inför olika läsprojekt och arbetsområden.

Hälsar Christina & Pernilla