Gymnasiearbeten

Gymnasiearbeten 3 sep 2014

Elever på de studieförberedande programmen på Sannarp ska (=måste) skriva en vetenskaplig uppsats som sina Gymnasiearbeten. Uppsatsens innehåll måste också vara tätt kopplat till programmens mål. Trots dessa begränsningar är det ingen hejd på bredden på ämnen som elever undersöker…
* Trafficking – prostitution  * Forskning om leukemi   * Studieteknik på gymnasiet
* Stjärnors död (astronomi, alltså)   * Betydelsen av idrott i skolan
* Genteknik   * Barns kreativitet   * Nötkreatur
* Hedersrelaterat liv   * Betydelsen av vänskap
Gymnasiearbete första starten