Inspirational afternoon = Inspirationseftermiddag

Den 23/11 hade DP15 en eftermiddag för att få inspiration till sina uppsatser – Extended Essay. De berättade för oss och varandra om sina tankar kring vad de vill skriva om och de fick råd av elever i DP14 som redan har skrivit sina. I biblioteket fick de mer inspiration och till sist ”speed-datade” de handledarna – för att sälja in sina idéer.

On November 23rd DP15 had an afternoon to get inspiration for their Extended Essays. They told us and each other about their ideas and got advice from students in DP14, who have finished their essays. In the library they got more inspiration and finally they speed-dated the supervisors – to pitch their ideas.

 

Läs mer på IB-bloggen / read more on the IB blog
hälsar Christina

Fotograf: Lotta Hydén

Biblioteket nämns i två gymnasiearbeten

Nu är snart perioden för årets gymnasiearbeten över här på Sannarp.
Två elever i SB12D (Jacob & Rasmus) valde göra en jämförande studie av skolmiljöerna på två skolor i Halmstad: den ganska nybyggda Söndrumskolan och här på Sannarpsgymnasiet. De undersökte skolmiljöerna ur ett psykologiskt perspektiv, med tonvikt på miljöernas påverkan på elevers studiemotivation/resultat. Jacob & Rasmus intervjuade några elever på skolorna och arbetet redovisades i två uppsatser.
Såhär skriver de om vårt bibliotek:
[…] ”i biblioteket finns en bra möjlighet till studier i bl a läsesalen (tyst sal) eller vid borden runt om i biblioteket. Skolan har ett väldigt fint bibliotek med god möjlighet till både studier och lån av litteratur. Ljudnivån är väldigt bra då det alltid finns en bibliotekarie i närheten.” En respondent säger enligt samma uppsats  ”Vi har ett bra bibliotek med bra studierum, men det hade kunnat vara större då det inte får plats så mycket elever där på samma gång” (ur Jacobs uppsats)

Det som gör skolan väldigt bra är dess bibliotek, även fast ingången till biblioteket är väldigt tråkig och inte särskilt välkomnande, så är biblioteket stort och har många möjligheter till att kunna studera på flera olika platser med ett trevligt ljus och gemytliga lokaler. Biblioteket har även ett stort utbud av böcker och en tyst läsesal. […] Det som gjorde skolan [Sannarp] bra var biblioteksmiljön, men att denna kunde förbättras genom att det finns plats för fler elever där.” (ur Rasmus uppsats)

Vi tackar för berömmet, men konstaterar att våra c:a 120 sittplatser alltså inte räcker till… och att det finns annat vi skulle kunna ändra för att bli ännu bättre ;D

Vad gör din bibliotekarie under loven?

Undrar du vad vi gör när det inte finns några elever eller lärare på skolorna?

Christina, Emma-Ida, Ingegärd, Joakim, Lina och Pernilla

En lärorik och kul dag på Sturegymnasiet
Fotona är tagna av
Ingegärd B, Lina B & Christina N

Jo…
…vi fikar, vi visar varandra hur vi arbetar, vi fikar,
vi tänker, vi lyssnar på varandra, vi fikar…

I alla fall var det så vi tillbringade en dag
på Sturegymnasiets bibliotek under sportlovet 2015.

Bibliotekets arbetsplan

Såhär tänker vi arbeta under läsåret 2014-2015

Bibliotekets arbetsplan 2014 2015 som en wordle

Det här en en s.k. wordle, skapad genom wordle.net. En wordle är ett ordmoln där de oftast förekommande orden i en text framträder med störst text – här är de 15 vanligaste orden vår arbetsplan.
Hela arbetsplanen kan du läsa i bibliotekets rum i Portal 035…
hälsar Christina, Pernilla & Christer