Nu har allt verkligen satt igång!

Selfie from Edlur

Mina kamrater i biblioteket (Christina, Pernilla och Johannes)
har haft så mycket att göra att de inte har hunnit skriva något på bloggen
eller ta några bilder på vad som har hänt i biblioteket sedan i augusti!

Instagramkontot har uppdaterats, men det är tack vare mig som ni kan se.
Bloggen har varit inaktiv – så nu skriver jag åt dem här också!

Mina vänner har lånat ut läromedel, hållit lektioner om vetenskaplighet,
haft möten med elever om GA (Gymnasiearbete),
satt ihop bokvagnar med läsning av olika slag
och hjälpt elever att hitta information till olika typer av uppgifter eller en bra bok att läsa.

Dessutom har de försökt hålla ordning och skapa arbetsro
för alla elever som behöver biblioteket för sina studier…

Kramar från Edlur
PS. Vad tycker ni om min selfie?

Inspirational afternoon = Inspirationseftermiddag

Den 23/11 hade DP15 en eftermiddag för att få inspiration till sina uppsatser – Extended Essay. De berättade för oss och varandra om sina tankar kring vad de vill skriva om och de fick råd av elever i DP14 som redan har skrivit sina. I biblioteket fick de mer inspiration och till sist ”speed-datade” de handledarna – för att sälja in sina idéer.

On November 23rd DP15 had an afternoon to get inspiration for their Extended Essays. They told us and each other about their ideas and got advice from students in DP14, who have finished their essays. In the library they got more inspiration and finally they speed-dated the supervisors – to pitch their ideas.

 

Läs mer på IB-bloggen / read more on the IB blog
hälsar Christina

Fotograf: Lotta Hydén

Biblioteket nämns i två gymnasiearbeten

Nu är snart perioden för årets gymnasiearbeten över här på Sannarp.
Två elever i SB12D (Jacob & Rasmus) valde göra en jämförande studie av skolmiljöerna på två skolor i Halmstad: den ganska nybyggda Söndrumskolan och här på Sannarpsgymnasiet. De undersökte skolmiljöerna ur ett psykologiskt perspektiv, med tonvikt på miljöernas påverkan på elevers studiemotivation/resultat. Jacob & Rasmus intervjuade några elever på skolorna och arbetet redovisades i två uppsatser.
Såhär skriver de om vårt bibliotek:
[…] ”i biblioteket finns en bra möjlighet till studier i bl a läsesalen (tyst sal) eller vid borden runt om i biblioteket. Skolan har ett väldigt fint bibliotek med god möjlighet till både studier och lån av litteratur. Ljudnivån är väldigt bra då det alltid finns en bibliotekarie i närheten.” En respondent säger enligt samma uppsats  ”Vi har ett bra bibliotek med bra studierum, men det hade kunnat vara större då det inte får plats så mycket elever där på samma gång” (ur Jacobs uppsats)

Det som gör skolan väldigt bra är dess bibliotek, även fast ingången till biblioteket är väldigt tråkig och inte särskilt välkomnande, så är biblioteket stort och har många möjligheter till att kunna studera på flera olika platser med ett trevligt ljus och gemytliga lokaler. Biblioteket har även ett stort utbud av böcker och en tyst läsesal. […] Det som gjorde skolan [Sannarp] bra var biblioteksmiljön, men att denna kunde förbättras genom att det finns plats för fler elever där.” (ur Rasmus uppsats)

Vi tackar för berömmet, men konstaterar att våra c:a 120 sittplatser alltså inte räcker till… och att det finns annat vi skulle kunna ändra för att bli ännu bättre ;D