Pedagogisk verksamhet – FUSK

Under ett antal läsår har vi arbetat med något som vi har kallat FUSK-metoden = För Undervisning genom Samarbete – Kunskapsutveckling
Det handlade om att skriva utan att plagiera av misstag – och om att vara källmedveten.  Elever, bibliotekarier och lärare arbetade tillsammans i klassrum, datasalar och bibliotek.

Under läsåret 2014-2015 har vi ändrat inriktning men fortsätter med FUSK-projektens enskilda delar.

Vi kan…
… ge tips på användbara och auktoritativa källor
… berätta om hur man skriver ”på ett vetenskapligt sätt”
… visa hur man anger källa på ett korrekt sätt och VARFÖR
… förklara vad det betyder att vara källmedveten...

Såhär såg FUSK ut – från början till slut
Snapshots från några av FUSK:en under läsåret 2013-2014
klasserna SB13A & NA13A,
med lärarna Rigmor, Håkan och en bibliotekarie (Christina)

FUSK snapshots 2013-2014

Läsåret 2012-2013
här är klasserna NA12, NAEU12, SB12A & SB12C
med lärarna Annette, Cina, Håkan, Lis-Britt & Sabine
samt en bibliotekarie (Christina)

Helt FUSK