Det pågår FUSK – i NA12, NAEU12, SB12A & SB12C

FUSK = För Undervisning genom Samarbete – Kunskapsutveckling
det handlar om att skriva utan att plagiera av misstag – och om att vara källmedveten.  Elever, bibliotekarier och lärare arbetar tillsammans i klassrum, datasalar och bibliotek

FUSK-bildspel HT-12