Gymnasiearbeten på gång hösten 2013

Gymnasiearbete första startenElever på de studie-förberedande programmen på Sannarp ska (=måste) skriva en vetenskaplig uppsats som sina Gymnasiearbeten. Uppsatsens innehåll måste också vara tätt kopplat till programmens mål. Trots dessa begränsningar är det ingen hejd på bredden på ämnen som eleverna har börjat undersöka…
* Trafficking – prostitution  * Forskning om leukemi   * Studieteknik på gymnasiet
* Stjärnors död (astronomi, alltså)   * Betydelsen av idrott i skolan
* Genteknik   * Barns kreativitet   * Nötkreatur
* Hedersrelaterat liv   * Betydelsen av vänskap
och detta är bara början…

Christina