Biblioteket nämns i två gymnasiearbeten

Nu är snart perioden för årets gymnasiearbeten över här på Sannarp.
Två elever i SB12D (Jacob & Rasmus) valde göra en jämförande studie av skolmiljöerna på två skolor i Halmstad: den ganska nybyggda Söndrumskolan och här på Sannarpsgymnasiet. De undersökte skolmiljöerna ur ett psykologiskt perspektiv, med tonvikt på miljöernas påverkan på elevers studiemotivation/resultat. Jacob & Rasmus intervjuade några elever på skolorna och arbetet redovisades i två uppsatser.
Såhär skriver de om vårt bibliotek:
[…] ”i biblioteket finns en bra möjlighet till studier i bl a läsesalen (tyst sal) eller vid borden runt om i biblioteket. Skolan har ett väldigt fint bibliotek med god möjlighet till både studier och lån av litteratur. Ljudnivån är väldigt bra då det alltid finns en bibliotekarie i närheten.” En respondent säger enligt samma uppsats  ”Vi har ett bra bibliotek med bra studierum, men det hade kunnat vara större då det inte får plats så mycket elever där på samma gång” (ur Jacobs uppsats)

Det som gör skolan väldigt bra är dess bibliotek, även fast ingången till biblioteket är väldigt tråkig och inte särskilt välkomnande, så är biblioteket stort och har många möjligheter till att kunna studera på flera olika platser med ett trevligt ljus och gemytliga lokaler. Biblioteket har även ett stort utbud av böcker och en tyst läsesal. […] Det som gjorde skolan [Sannarp] bra var biblioteksmiljön, men att denna kunde förbättras genom att det finns plats för fler elever där.” (ur Rasmus uppsats)

Vi tackar för berömmet, men konstaterar att våra c:a 120 sittplatser alltså inte räcker till… och att det finns annat vi skulle kunna ändra för att bli ännu bättre ;D