Disken igen

Ännu en solig vinterdag och ytterligare ett steg har tagits för vår nya disk.
Den blev färdigmonterad för några dagar sedan och står där den ska stå. Diskcollage 2Nu återstår bara att den stabiliseras på golvet, att el och nätverk kopplas in,
att hål för kablage borras och datorerna sätts på sina platser.
Plexiglaset ska upp igen och alla flyttade möbler ska ställas i ordning.

Det går framåt
hälsar Edlur och vi andra i biblioteket