Att jobba hemifrån…

Även vi bibliotekarier arbetar hemifrån ibland (varannan dag)
och det är ju inte helt lätt…

Det är något helt annorlunda att inte ha alla saker man behöver i närheten av arbetsplatsen – som ett helt bibliotek med böcker och annat,
men även sådant (fysiskt) material som vi har på vårt kontor.

Jobba hemma 2
Allt i vår verksamhet är ju inte digitalt – vi arbetar mycket med ”analoga” saker, men hemma sitter en ju framför datorn en stor del av arbetsdagen – med möten, frågor från elever/personal på Teams/via mejl och en digital kurs om just digitalisering på bibliotek.
En och annan fackbok blir läst, men mest handlar det om att vara digitalt närvarande.Jobba hemma 1

 

Hemma har vi ju inte heller arbetskamrater (och enstaka elever) omkring oss som på skolan.
Även om skolan är nästan tom, kommer ju en och annan in på biblioteket för en fråga eller för att få hjälp med något och det finns oftast åtminstone någon att prata med i fikarummet… I biblioteket har en ju också nästan alltid något att fixa med som inte har med datorer att göra.

 

Vi längtar tillbaka till en vanlig skolverksamhet när vi inte behöver ha en bildskärm emellan oss och de som vi har kontakt med.

Christina & Pernilla