Lite mer plats

Något bättre?

Under sommarlovet har vi försökt att skapa mer plats
så att ni ska kunna sitta i biblioteket och arbeta.
Det har kanske inte blivit ”mysigare”,
och tyvärr pågår ju co**na-pan***in fortfarande…

Man ska fortfarande vara försiktig och kunna hålla avstånd
till de personer som man inte umgås med dagligen – ”den närmsta kretsen”.

Mer plats

Tanken med möbleringen är att man på ena sidan av biblioteket
(i tysta läsesalen, utanför den och på entresolen)
ska kunna sitta enskilt eller kanske två och två och arbeta/läsa
– helt tyst i läsesalen och med lågmält samtal på övriga platser.

I resten av biblioteket har vi försökt skapa ytor för grupparbeten
med bord placerade fyra och fyra.
I de två grupprummen har vi placerat runda bord med plats för fyra personer.
Vi har satt fram några extra stolar som man kan använda vid arbetsplatserna för grupparbete och i grupprummen.
Om behov finns kommer vi att ta upp fler stolar från källaren.

Nej – böckerna ska inte ligga på borden
– de ska ner i källaren innan skolan börjar i augusti!

Hälsar vi i biblioteket