Engelska skolan har siktats…

Vi besökte Engelska skolan (30/10) – för att hälsa på Jonna
(som ju har vikarierat här på Sannarp, men som nu arbetar som bibliotekarie på Engelska skolan)
och se hur långt hon hade kommit med att
bygga upp skolans biblioteksverksamhet… långt…

På väg till hennes bibliotekPå väg till biblioteket

såhär ser det (och vi) ut…Engelska skolan studiebesök

hälsar Christina & Christer