”Ett halvt ark papper”…

Strindberg…är namnet på en 37-radig Strindbergsnovell, tillika en webbplats med fria lärresurser kring denna. ”Här läser eller lyssnar du på Ett halvt ark papper på många av de språk som talas i Stockholms skolor. Flera av stadens modersmålslärare har översatt och läst in novellen. Dessutom läser skådespelaren Johan Rabaeus den på svenska, engelska och franska. Teckenspråksartisten Tommy Krångh gör den på teckenspråk. Novellen kompletteras med pedagogiska planeringar för olika åldrar. De är till för att skapa reflekterande samtal, uppmuntra till eget skapande och visa möjligheter med digitalt lärande.” (Texten är hämtad från hemsidan)

Länken kommer att ligga permanent i bibliotekets rum, under Länksamling/Humaniora kultur: http://tinyurl.com/ettarkpapper

Ytterligare lättläst läsning av Strindberg finns på biblioteket –
Fröken Julie, HemsöbornaStrindbergs lilla katekes och Röda rummet. Vårt senaste tillskott till Strindbergshyllan är den lilla uppkäftiga skriften August Strindbergs lilla katekes för underklassen med replik av Göran Greider.