Innergårdens växter

Innergården har två rabatter. Vid planering av dem har jag tänkt torktåliga växter i gult/orange och blått/lila (kontrastfärger ger alltid störst effekt!), återkommande boll-former samt blomningsfokus på vår/höst (då det är flest folk i bygget som kan njuta av blommorna). De flesta växter är perenna (fleråriga), och omväxlande högväxande samt marktäckande.

I den stora rabatten blir det bl.a. följande växter: klottuja, blå bolltistel, kärleksört, vårkrage, rosenplister, praktröllika, blåsvingel och bambu.

Stora rabatten

Några ettåriga sommarblommor har också slunkit med, mest för att ge blomsterglädje och utfyllnad redan i år innan perennarna riktigt hunnit etablera sig – eldig buskkrasse, glada gula ringblommor och rikblommande blå oxtunga.

RingblommaAfrikansk oxtunga

 

 

Under träden gör vi ett försök att sätta slingrande fjärilskrasse. Om växten trivs kan den bli upp mot två meter hög, och får då trädet som spalje.

Fjärilskrasse

 I den lilla rabatten (intill en av de fasta bänkarna) blir det marktäckande växter som trivs i sandblandad jord och som tål att trampas på – liten kärleksört, taklök och kattfot.

Lilla rabatten

Upptill de blommande växterna har jag satsat på bambun med det passande namnet ”Bimbo”, som är tänkt att fungera som rumsavdelare när den växt till sig lite. Dessutom rasslar bambublad så rofyllt i vinden… /Jonna S.

Bergbambu "Bimbo"Bergbambu Bimbo 2