Världsklass!

Vi är så glada! Vi har fått utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass för 2020!

EdlurSamtidigt som våra nybakade studenter springer ut i friheten och får sina betyg, väntar vi på vårt diplom på papper – som är ett bevis, på samma sätt som ett betyg.
Något som vi kan sätta upp i biblioteket och visa alla att vi gör ett bra jobb
– tillsammans med elever, pedagoger och övrig personal på skolan!

Vill du veta mer? Läs här
https://dik.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/har-ar-arets-skolbibliotek-i-varldsklass-2020

från uppsluppna bibliotekarier på Sannarp – och från Edlur