”Kritiska tankar om historia”

Kritiska tankar om historiaFörfattaren Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet, hävdar att den historia som återges i läroböcker i stor utsträckning är tidsbunden och politiskt färgad. Tre aspekter som genomsyrar historieskrivningen är Europa som norm, tro på evolutionen och avsaknaden eller underordnandet av kvinnor. Boken börjar med de första människorna och jordbrukets historia, tar upp Hellas, Rom och Kina, muslimer och kristna för att sedan avsluta med renässansen och 1700-talets upplysning.

Vill du reflektera över vad du vet eller tror dig veta, då är detta boken för dig! /Jonna S.

Till katalogen:http://tinyurl.com/9brja36