PTSD

PTSDHelt färsk bok om posttraumatiskt stress, ett tillstånd som drabbar en av tjugo svenskar någon gång i livet. Författarna är psykolog respektive psykoterapeut, och möter i sitt arbete barn och vuxna med trauman. Boken är utformad som en handbok, och kan läsas av yrkesverksamma behandlare, men är främst riktad till människor som själva lider av PTSD. Läsaren får en god inblick i vad PTSD är och hur den tar sig uttryck i vardagen, hur behandling går till samt ges handfasta råd i hur man kan läka sig själv.

Välkomna in och låna PTSD.