”Vem tror på mig?”

Vem tror på mig?I boken Vem tror på mig?, utgiven av verksamheten Personligt ombud i Värmland, porträtteras tio personer som gått igenom olika svårigheter i livet. Gemensamt för dem alla är att de själva eller någon i deras närhet har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Fokus i berättelserna ligger på hur de lyckades ta tillbaka makten över sina liv. I slutet av varje kapitel finns en kort intervju med det personliga ombud som varit inblandat, och man får tips på hur man i sin proffession bör bemöta människor med psykisk funktionsnedsättning. /Jonna S.

Till katalogen: http://tinyurl.com/8qtwmhf

Handbok i empati

Å herregud, mitt i semesternAntologi där 41 författare skildrar upplevelser av sjukdom, lidande och vård. Ett exempel är Isabel Allende som i boken Paula berättar om dottern med samma namn som hastigt insjuknar i akut porfyri och faller i koma. Under tiden som dottern ligger medvetslös nedtecknar Isabel släktens historia med förhoppning att kunna läsa det för henne när hon tillfrisknar, men dottern vaknar aldrig…

Låna Å herregud, mitt i semestern på biblioteket! http://tinyurl.com/cjedzhg

PTSD

PTSDHelt färsk bok om posttraumatiskt stress, ett tillstånd som drabbar en av tjugo svenskar någon gång i livet. Författarna är psykolog respektive psykoterapeut, och möter i sitt arbete barn och vuxna med trauman. Boken är utformad som en handbok, och kan läsas av yrkesverksamma behandlare, men är främst riktad till människor som själva lider av PTSD. Läsaren får en god inblick i vad PTSD är och hur den tar sig uttryck i vardagen, hur behandling går till samt ges handfasta råd i hur man kan läka sig själv.

Välkomna in och låna PTSD.