”Vem tror på mig?”

Vem tror på mig?I boken Vem tror på mig?, utgiven av verksamheten Personligt ombud i Värmland, porträtteras tio personer som gått igenom olika svårigheter i livet. Gemensamt för dem alla är att de själva eller någon i deras närhet har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Fokus i berättelserna ligger på hur de lyckades ta tillbaka makten över sina liv. I slutet av varje kapitel finns en kort intervju med det personliga ombud som varit inblandat, och man får tips på hur man i sin proffession bör bemöta människor med psykisk funktionsnedsättning. /Jonna S.

Till katalogen: http://tinyurl.com/8qtwmhf